1 - 7 z 7
Komentarze OSW | | Maria Domańska

Aktualną sytuację w sektorze bankowym Rosji należy określić jako kryzys systemowy – świadczą o tym wyniki finansowe za 2015 rok.

Komentarze OSW | | Maria Domańska, Szymon Kardaś

Sankcje finansowe są ważnym, ale nie kluczowym czynnikiem wpływającym na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Rosji.

Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński

Władze Białorusi przyjęły stosowaną już wcześniej taktykę zmierzającą do pozyskania dużych, nisko oprocentowanych kredytów stabilizacyjnych.

Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski

Wychodzą na jaw skutki uboczne szeroko zakrojonego, rządowego programu stymulacji gospodarki.

Komentarze OSW | | Józef Lang

Pogłębiają się problemy, z którymi Tadżykistan boryka się od momentu uzyskania niepodległości.

Raport OSW |

Pomimo wniosku o członkostwo w UE, lokalni liderzy w BiH wciąż są skupieni bardziej na walce o władze i podsycaniu konfliktów etnicznych niż na reformach.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Nadzieje na szybką przebudowę i modernizację państwa ukraińskiego jako systemu politycznego i instytucjonalnego nie spełniły się.