Raport OSW

Paradoksy stabilizacji

Bośnia i Hercegowina z perspektywy Europy Środkowej
Paradoksy stabilizacji

Redakcja: Marta Szpala (OSW)

15 lutego 2016 roku Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Nastąpiło to w skutek przyjęcia nowej strategii politycznej, przedstawionej przez UE w 2014 roku, której celem było odblokowanie procesu integracyjnego BiH i zachęcenie lokalnych elit do przyspieszenia reform. Pomimo formalnego wniosku o członkostwo, główne problemy BiH pozostają te same - lokalni politycy skupieni bardziej na walce o władze i podsycaniu konfliktów etnicznych niż na reformach. Hamują oni rozwój gospodarczy w kraju, który jest jednym z najbiedniejszych w Europie. Poniższy raport jest poświęcony wewnętrznym wyzwaniom dla stabilności, spójności i jednolitości kraju. Szczególną uwagę zwrócono na interesy i strategie rozmaitych aktorów międzynarodowych, którzy mogą hamować lub przyspieszać proces reform.

Zachodnie Bałkany, w tym BiH, odgrywają ważną rolę we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Stabilności regionu i jego integracja z UE należą do fundamentalnych interesów państw V4. Z tego powodu, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), wraz z partnerami z krajów V4 – Centrum Badawczym Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (RC SFPA), Instytutem Stosunków Międzynarodowych (IIR) z Republiki Czeskiej i GEO Research z Węgier – wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF), postanowił przeprowadzić wspólny projekt badawczy dotyczący Bośni i Hercegowiny. Jego efektem jest poniższy raport.

Raport jest dostępny tylko w języku angielskim.