1 - 10 z 22
Analizy | | Maria Domańska

Nowy akt prawny wpisuje się w coraz bardziej represyjną politykę rosyjskich władz na arenie wewnętrznej.

Analizy | | Szymon Ananicz

Wysoka stawka wyborów zaostrza walkę pomiędzy AKP a pozostałymi partiami, stymuluje napięcia i pogłębia podziały w społeczeństwie.

Analizy | | Tomasz Dąborowski, Jakub Groszkowski

Słowacja nie ma szans na utrzymanie tradycyjnej roli jednokierunkowej autostrady dla rosyjskiego gazu na zachód Europy.

Punkt widzenia | | Marek Matusiak

Od objęcia władzy przez AKP w Turcji nastąpiła wymiana elit, faktyczna zmiana systemu politycznego oraz redefinicja tożsamości państwa.

Analizy | | Kamil Frymark

Przychylność RFN dla systemu kwot jest nowym elementem w niemieckiej polityce azylowej. Dotychczas Berlin był mu przeciwny.

Analizy | | Marta Szpala

Na obecnym etapie próba kompromisowego rozwiązania kryzysu politycznego wydaje się mało prawdopodobna.

Analizy | | Józef Lang

Rosja próbuje wykorzystać strach centralnoazjatyckich liderów przed atakiem islamskich radykałów z Afganistanu do zwiększenia swoich wpływów w regionie.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Kijów naciska na zewnętrznych kredytodawców, by zgodzili się na restrukturyzację i częściowe umorzenie długów.

Analizy | | Jan Strzelecki

W ostatnich tygodniach ma miejsce natężenie rosyjskich działań dyplomatycznych w sprawie Ukrainy.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Uwypuklając zagrożenia informacyjne i nadając im wymiar militarny, autorzy doktryny wojennej FR zarysowują kontury koncepcji walki informacyjnej.