1 - 4 z 4
Punkt widzenia | | Marek Matusiak

Od objęcia władzy przez AKP w Turcji nastąpiła wymiana elit, faktyczna zmiana systemu politycznego oraz redefinicja tożsamości państwa.

Komentarze OSW | | Maria Domańska

Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji miały szczególny charakter ze względu na specyficzny kontekst międzynarodowy i wewnątrzrosyjski, jaki im towarzyszył.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Uwypuklając zagrożenia informacyjne i nadając im wymiar militarny, autorzy doktryny wojennej FR zarysowują kontury koncepcji walki informacyjnej.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz, Piotr Żochowski

Na Ukrainie nie ma jednej strategii walki z korupcją, ale wiele sprzecznych ze sobą koncepcji i działań.