1 - 10 z 22
Analizy | | Jakub Groszkowski

Październikowe wybory regionalne i senackie (1/3 miejsc) skończyły się porażką rządzącej prawicy, potwierdziły silną pozycję socjaldemokratów oraz rosnące poparcie dla partii komunistycznej. W niemal wszystkich z 13 regionów najbardziej…

Analizy | | Konrad Popławski

18 października kanclerz Angela Merkel przedstawiła w Bundestagu główne elementy koncepcji ustabilizowania strefy euro. Kanclerz uznała, że najważniejszymi przyczynami kryzysu są błędy konstrukcyjne strefy euro, nadmierny wzrost…

Analizy | | Marek Matusiak

21 października w nowej siedzibie w Kutaisi odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentu Gruzji. Wyraźną większość – 85 na 150 mandatów – ma w nim koalicja Gruzińskie Marzenie (GM) skupiona wokół miliardera Bidziny Iwaniszwilego.…

Analizy | | Ewa Fischer

22 października Rosnieft’ poinformowała o zawarciu z BP porozumienia o warunkach odkupienia 50% udziałów TNK-BP, będących własnością BP, za 17,1 mld USD i 12,85% własnych akcji Rosniefti. Za część uzyskanej sumy (4,8 mld USD) BP ma…

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

20–23 października odbyły się wybory do Rady Koordynacyjnej rosyjskiego ruchu opozycyjnego, który zaczął organizować się w wyniku masowych protestów ulicznych trwających od końca 2011 roku. Do udziału w internetowych wyborach…

Analizy | | Arkadiusz Sarna

W ostatnich tygodniach sprywatyzowane zostały udziały w regionalnych i lokalnych przedsiębiorstwach dystrybucji gazu ziemnego (PDGZ), należące dotychczas do państwowego koncernu Naftohaz. Czternaście spośród siedemnastu przeprowadzonych…

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

14 października na Litwie przeprowadzono I turę wyborów parlamentarnych (głosowało 52,82% wyborców), w której wyłoniono nieco ponad połowę składu nowego parlamentu (70 posłów z list partyjnych i 3 z okręgów jednomandatowych). Dopiero…

Analizy | | Justyna Gotkowska

8–9 października Finlandia wraz z Czechami, USA i państwami bałtyckimi po raz drugi wzięła udział w Baltic Regional Training Event XIII (BRTE) – natowskich ćwiczeniach sił powietrznych, w których mogą uczestniczyć również państwa…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Wybory parlamentarne na Ukrainie 28 października najprawdopodobniej wygra rządząca Partia Regionów, która uzyska największe poparcie w głosowaniu proporcjonalnym i zdobędzie największą liczbę mandatów w okręgach jednomandatowych. 5-…

Analizy | | Szymon Ananicz, Witold Rodkiewicz

10 października Turcja zmusiła syryjski samolot lecący w jej przestrzeni powietrznej z Moskwy do Damaszku do lądowania w Ankarze i przeprowadziła kontrolę ładunku. Powodem było podejrzenie o nielegalny transport do Syrii sprzętu…