Analizy

Rosja: Rosnieft’ zapowiada przejęcie kontroli nad TNK-BP

22 października Rosnieft’ poinformowała o zawarciu z BP porozumienia o warunkach odkupienia 50% udziałów TNK-BP, będących własnością BP, za 17,1 mld USD i 12,85% własnych akcji Rosniefti. Za część uzyskanej sumy (4,8 mld USD) BP ma wykupić – po uzyskaniu formalnej zgody rządu i odpowiednich organów (m.in. służby antymonopolowej) – 5,56% akcji Rosniefti (od państwowej spółki Rosnieftiegaz). Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, udział BP w kapitale akcyjnym Rosniefti wzrośnie z obecnych 1,25% do 19,75%.

Rosnieft’ porozumiała się także wstępnie z rosyjskim konsorcjum inwestycyjnym AAR (Alfa Group, Renova i Access Industries) w sprawie odkupienia za 28 mld USD pozostałych 50% akcji TNK-BP, należących do tego konsorcjum. Szczegółowe warunki obydwu transakcji mają być uzgodnione do połowy 2013 roku.

Sfinalizowanie transakcji pozwoliłoby na przejęcie przez Rosnieft’ 100% kontroli nad spółką TNK-BP, trzecią pod względem wielkości wydobycia rosyjską spółką naftową (ok. 84 mln ton w 2011 roku). Rosnieft’ planuje sfinansowanie transakcji ze środków własnych, kredytów zachodnich banków, a także ze środków uzyskanych z emisji obligacji.

 

Komentarz

  • Jeśli zaplanowana przez Igora Sieczina, szefa Rosniefti i najbliższego współpracownika prezydenta Putina, transakcja wykupu 100% akcji TNK-BP zostanie przeprowadzona w zaplanowanym kształcie, udział państwowego koncernu Rosnieft’ w rosyjskim sektorze naftowym wzrośnie do około 40% (wydobycie). Rosyjski koncern zajmie pierwsze miejsce na liście światowych liderów rynku naftowego pod względem wielkości zasobów. Planowana transakcja będzie najdroższą w historii rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego i oznaczać będzie dalsze umocnienie wpływów Kremla w strategicznym sektorze naftowym.
  • Sojusz Rosniefti z BP ma dać rosyjskiemu koncernowi z jednej strony dostęp do najnowszych technologii pozwalających na zagospodarowanie i wydobycie ropy naftowej z trudnodostępnych złóż Syberii Zachodniej i szelfu arktycznego. Z drugiej jednak strony transakcja zwiększy zadłużenie Rosniefti do ponad 70 mld USD, co może spowodować trudności ze spłatą zobowiązań finansowych w przypadku niesprzyjającej koniunktury na światowym rynku naftowym.
  • BP, przejmując prawie 20% akcji Rosniefti, liczy na utrzymanie dominującej pozycji zagranicznego inwestora na rynku rosyjskim. Planujący długofalowo brytyjski koncern  pragnie poprzez alians z Rosnieftią uzyskać dostęp do perspektywicznych złóż na szelfie (obecnie wyłączne prawo do eksploatacji złóż szelfowych mają państwowe koncerny Rosnieft’ i Gazprom). Potwierdza to próba zawarcia w 2011 roku porozumienia między BP i Rosnieftią w sprawie wspólnej realizacji projektów na szelfie Morza Karskiego. Transakcja została zablokowana przez konsorcjum AAR (zgodnie ze statutem spółki TNK-BP brytyjski koncern  mógł realizować projekty w Rosji tylko z udziałem rosyjskiego partnera). Ponadto sprzedaż udziałów rosyjskiemu koncernowi w TNK-BP może ułatwić rozwiązanie problemów finansowych BP. Zadłużenie koncernu na koniec czerwca 2012 roku wynosiło 31,7 mld USD.

 

Współpraca: Ewa Paszyc