1 - 2 z 2
Prace OSW | | Szymon Kardaś

Unia Europejska stanowi tradycyjnie najważniejszy rynek zbytu dla rosyjskiego eksportu ropy. Perspektywy współpracy Rosji i UE są jednak coraz gorsze.

Raport OSW |

Pomimo wniosku o członkostwo w UE, lokalni liderzy w BiH wciąż są skupieni bardziej na walce o władze i podsycaniu konfliktów etnicznych niż na reformach.