1 - 2 z 2
Analizy | | Szymon Ananicz

Wysoka stawka wyborów zaostrza walkę pomiędzy AKP a pozostałymi partiami, stymuluje napięcia i pogłębia podziały w społeczeństwie.

Punkt widzenia | | Marek Matusiak

Od objęcia władzy przez AKP w Turcji nastąpiła wymiana elit, faktyczna zmiana systemu politycznego oraz redefinicja tożsamości państwa.