1 - 1 z 1
Prace OSW | | Szymon Kardaś

Rosja, dostrzegając ewolucję unijnego rynku gazu (w tym niekorzystne dla niej zmiany prawne), próbuje utrzymać na nim swoją pozycję.