1 - 5 z 5
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz

Aneksja Krymu i destabilizacja Ukrainy przez Rosję tworzą nowy kontekst dla polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Kazachstanu.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu ich teorii, a także praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.  

Komentarze OSW | | Szymon Ananicz

Z punktu widzenia Ankary ewolucja konfliktu syryjskiego jest wysoce niekorzystna.

Prace OSW | | Jadwiga Rogoża

Kontrola Moskwy nad regionami jest obecnie tak gruntowna, że stoi w sprzeczności z formalnie istniejącym w Rosji ustrojem federalnym.

Komentarze OSW | | Joanna Hyndle-Hussein

Po prawdopodobnej reelekcji należy oczekiwać dalszego wzrostu rywalizacji politycznej z udziałem prezydent.