1 - 7 z 7
Raport OSW | | Marta Zawilska-Florczuk, Konrad Popławski, Anna Kwiatkowska, Piotr Buras

Zainicjowana  w maju 2011 roku, kilka miesięcy po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie transformacja energetyczna RFN przedstawiana jest jako decyzja ostateczna, a ze względu na narzucone tempo zmian stanowi nową jakość w strategii…

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Kryzys finansowy spowodował, że Europejski Bank Centralny (EBC) został zmuszony do odejścia od trzech najważniejszych, zaakceptowanych w strefie euro, paradygmatów niemieckiej polityki monetarnej: zakazu finansowania przez bank…

Komentarze OSW | | Artur Ciechanowicz, Rafał Sadowski

Po zwycięstwie François Hollande’a w wyborach prezydenckich oraz Partii Socjalistycznej w parlamentarnych ulega modyfikacji dotychczasowy charakter relacji między Niemcami i Francją, symbolizowany przez duet Merkel–Sarkozy.

Punkt widzenia | | Justyna Gotkowska

Rozpoczęta w 2011 roku reforma Bundeswehry to jeden z trzech przełomowych etapów w powojennej transformacji sił zbrojnych RFN. Ma na celu „skonstruowanie” na nowo niemieckiej armii w wymiarze politycznym, wojskowym i społecznym. 

Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska, Konrad Mazur
W rocznicę awarii elektrowni atomowej w Fukushimie w Niemczech trwa weryfikacja realizacji nowej strategii energetycznej, przyjętej latem 2011 roku.
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Z punktu widzenia krajów aspirujących do strefy euro wprowadzenie paktu oznacza rozszerzenie zakresu warunków, które należy spełnić, aby znaleźć się w unii walutowej. W przyszłości posiadanie wspólnej waluty będzie oznaczać…
Komentarze OSW | | Marta Zawilska-Florczuk
Niemcy pozytywnie odniosły się do strategii już na etapie jej planowania. Projekt ten sprzyjał dalszej współpracy RFN z państwami regionu, prowadzonej od połowy lat 80. przede wszystkim przez niemieckie kraje związkowe. RFN jako…