1 - 10 z 30
Analizy | | Konrad Popławski
Niemcy miałyby traktować emisję „obligacji elitarnych” jako alternatywny scenariusz w przypadku braku zgody krajów UE na wprowadzenie postulowanych przez RFN zmian traktatowych w obszarze dotyczącym strefy euro.
Analizy | | Konrad Popławski
24 listopada odbyła się w niemieckim Bundestagu debata dotycząca przyszłego kształtu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Podczas debaty swoje wnioski przedstawiły koalicja CDU/CSU/FDP oraz opozycyjna SPD.
Analizy | | Jakub Groszkowski
23–24 listopada premier niemieckiego kraju związkowego Bawaria Horst Seehofer przebywał z oficjalną wizytą w Czechach, podczas której spotkał się m.in. z czeskim premierem Petrem Nečasem. Głównymi tematami rozmowy polityków były…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
25–27 listopada odbył się w Kilonii federalny zjazd Partii Zielonych poświęcony przede wszystkim finansom państwa.
Analizy | | Wojciech Górecki, Agata Wierzbowska-Miazga
Sąd Najwyższy Osetii Południowej – separatystycznej republiki na terytorium Gruzji – unieważnił wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 27 listopada.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Podczas wizyty prezydenta Turkmenistan Gurbanguły Berdymuhammedowa w Chinach (23–25 listopada) podpisano kontrakt na dostawy 25 mld m3 gazu do Chin, co łącznie z wcześniej zawartymi kontraktami daje kwotę 65 mld m3…
Analizy | | Kamil Kłysiński
W związku z brakiem perspektywy poprawy sytuacji ekonomicznej oraz powrotu do dialogu z Zachodem Alaksandrowi Łukaszence będzie niezwykle trudno zahamować proces dalszej ekspansji kapitału rosyjskiego, co równoznaczne będzie z …
Analizy | | Konrad Mazur
15 listopada operatorzy czterech największych niemieckich sieci przesyłowych opublikowali średnioterminową prognozę rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Niemczech.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Jest to reakcja na ujawnienie przez media informacji o działalności trzyosobowego gangu niewykrytego przez policję, który w latach 2000–2007 zamordował dziewięciu imigrantów i policjantkę. Z informacji mediów wynika, że członkowie…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Zmiana nastawienia rządu względem współpracy z MFW jest wynikiem coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej Węgier: niższego niż prognozowano wzrostu gospodarczego, deprecjacji forinta oraz realnego ryzyka obniżenia przez główne agencje…