1 - 2 z 2
Analizy |
Głównym tematem pierwszej od szesnastu lat wizyty prezydenta Łotwy w Rosji (19–22 grudnia) była współpraca gospodarcza – kluczowa dla wychodzącej z recesji Łotwy. Moskwa nie akcentowała kontrowersyjnych tematów, wywołujących napięcia…
Analizy |
Komisja przetargowa, zbierająca oferty od inwestorów strategicznych w projekcie budowy elektrowni jądrowej na Litwie zakończyła 3 grudnia prace bez wyłonienia zwycięzcy. Z dwóch ofert jedna nie spełniała warunków, druga –…