391 - 400 z 478
Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk, Tadeusz A Olszański
Rozbudzone przez Majdan oczekiwania zmian znaczącej części społeczeństwa nie wygasną i będą ważnym elementem zbliżającej się kampanii wyborczej.
Komentarze OSW | | Kamil Frymark, Marta Zawilska-Florczuk
Obecny kryzys zaufania jest najpoważniejszy od czasu niemieckiego sprzeciwu w RB ONZ wobec interwencji USA w Iraku w 2003 roku.
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Negocjacje nad unią bankową potwierdziły, że Niemcy wyrosły na niekwestionowanego lidera UE. Głos Francji w debacie był bardzo słabo słyszalny.
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota
Problemy z cenami energii stają się jednym z kluczowych czynników intensyfikujących debatę dotyczącą całokształtu unijnej polityki energetycznej.
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Zmiany, choć motywowane głównie interesami konkurentów Gazpromu, są także w pewnym stopniu odpowiedzią na procesy zachodzące na regionalnych rynkach.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Pomimo sukcesu gospodarczego, coraz wyraźniej rysuje się ryzyko płynące z nierozwiązanych problemów oraz niedokończonych reform.
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
W ostatnich miesiącach Bułgaria, Czechy, Słowacja i Węgry podjęły decyzje rzutujące na kształt ich lotnictwa wojskowego w perspektywie kolejnej dekady.
Komentarze OSW | | Kamil Całus
Po objęciu władzy w 2009 roku Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) podjął próbę uniezależnienia kraju od dostaw rosyjskiego gazu. Kluczowym elementem projektu dywersyfikacji jest budowa interkonektora Jassy–Ungheni, jednak wbrew…
Komentarze OSW | | Marek Matusiak
Od objęcia władzy w Turcji w 2002 roku konserwatywna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) była stale na fali wznoszącej. Obecnie, po raz pierwszy od dekady, rząd AKP napotyka znaczące przeszkody zarówno na froncie wewnętrznym, jak i…
Komentarze OSW | | Andrzej Sadecki
Grupa Wyszehradzka 1 lipca 2013 roku zyskała nowego sąsiada w Unii Europejskiej. Ze względu na bliskość geograficzną, podobny poziom rozwoju oraz szereg wspólnych interesów Chorwacja może być wartościowym partnerem w środkowoeuropejskiej…