11 - 20 z 395
Komentarze OSW | | Adam Michalski
Cypr tradycyjnie odgrywa istotną rolę w polityce Republiki Tureckiej i jest przedmiotem długotrwałego konfliktu pomiędzy Republiką Cypryjską a samozwańczą Turecką Republiką Cypru Północnego (TRCP), który w ostatnich latach uległ nasileniu…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Ukrainę wskazano w Strategii wodorowej UE jako kraj priorytetowy wśród państw partnerskich, perspektywiczny pod względem produkcji i eksportu zielonego wodoru. Choć ma potencjał do rozwoju w tym kierunku, to tamtejsze projekty wodorowe…
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Zaplanowane na 10–16 września ćwiczenia strategiczne „Zapad 2021” to najważniejsze z dotychczasowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych FR oraz współdziałającej z nimi armii białoruskiej. Jako że angażują 200 tys. żołnierzy, będą…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
24 sierpnia 1991 r. Ukraina proklamowała niepodległość, a kilka miesięcy później – wraz z Rosją i Białorusią – doprowadziła do rozwiązania ZSRR. W momencie powstania państwo ukraińskie było kontynuatorem Ukraińskiej Socjalistycznej…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
23 sierpnia, w przededniu 30-lecia uzyskania przez Ukrainę niepodległości, wchodzi w życie ustawa uznająca elektroniczny dowód osobisty i paszport za równoważne ich fizycznym odpowiednikom. Wcześniej, 6 sierpnia, prezydent Wołodymyr…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski
Kryzys polityczny trwający na Białorusi od sierpnia 2020 r. oraz rosnące niezadowolenie społeczne wobec reżimu stały się największym wyzwaniem dla urzędującej władzy w najnowszej historii. Łukaszenka nie uwzględnił możliwości realizacji…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Postępujący spadek poziomu życia na Białorusi i lekceważąca postawa władz wobec pandemii COVID-19 pogłębiły rozczarowanie społeczeństwa Alaksandrem Łukaszenką. Doprowadziło to do zwiększenia aktywności obywatelskiej Białorusinów –…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych