11 - 20 z 388
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski
Kryzys polityczny trwający na Białorusi od sierpnia 2020 r. oraz rosnące niezadowolenie społeczne wobec reżimu stały się największym wyzwaniem dla urzędującej władzy w najnowszej historii. Łukaszenka nie uwzględnił możliwości realizacji…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Postępujący spadek poziomu życia na Białorusi i lekceważąca postawa władz wobec pandemii COVID-19 pogłębiły rozczarowanie społeczeństwa Alaksandrem Łukaszenką. Doprowadziło to do zwiększenia aktywności obywatelskiej Białorusinów –…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Topnienie lodów Arktyki na skutek ocieplenia klimatu znacznie ułatwiło dostęp do tego regionu. W konsekwencji w ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie nim Rosji, obejmujące w pierwszej kolejności zagospodarowanie zasobów…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Choć rozwój Arktyki znalazł się wśród priorytetów rosyjskich władz jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, to w ostatnim czasie Kreml zwiększył swoje zainteresowanie tym obszarem. Jest on postrzegany jako ważny nie tylko z punktu widzenia…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
14 czerwca miał miejsce szczyt NATO w Brukseli. Celem spotkania było pokazanie transatlantyckiej jedności po czterech latach rządów Donalda Trumpa, postrzeganych jako trudne w szczególności przez zachodnioeuropejskie państwa członkowskie.…
Komentarze OSW | | Marek Matusiak
Pierwsza od 2014 r. poważna eskalacja konfliktu między rządzącym Strefą Gazy Hamasem a Izraelem zakończyła się 21 maja wynegocjowanym przez Egipt zawieszeniem broni. Konfrontację zbrojną rozpoczął Hamas po tym, jak władze w Jerozolimie…
Komentarze OSW | | Piotr Szymański
W marcu br. brytyjski rząd opublikował Zintegrowany przegląd– strategiczny dokument wyznaczający kierunek polityki bezpieczeństwa, obronnej, współpracy rozwojowej i zagranicznej kraju do 2030 r. Kilka dni później Londyn wydał nową…