11 - 20 z 478
Komentarze OSW | | Marta Szpala
Na początku września prezydent Recep Tayyip Erdoğan złożył wizytę w Bośni i Hercegowinie (BiH), Serbii oraz Chorwacji. Było to ukoronowanie wzmożonej aktywności dyplomacji tureckiej wobec regionu w ostatnich miesiącach.
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
W III kwartale 2022 r. gospodarka Federacji Rosyjskiej (FR) coraz wyraźniej odczuwała negatywne konsekwencje sankcji nałożonych na rosyjski eksport. W połowie czerwca wszedł w życie zakaz importowania z FR do UE znacznej części rosyjskich…
Komentarze OSW | | Michał Bogusz
XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zakończył się całkowitym triumfem Xi Jinpinga i stanowi zwieńczenie procesu radykalnej przebudowy systemu politycznego stworzonego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Oznacza…
Komentarze OSW | | Łukasz Kobeszko
Po 16 latach niepodległości Czarnogóry w kraju nie ma znaczących sił politycznych, które by ją otwarcie kwestionowały i dążyły do przywrócenia federacji z Serbią. Nadal jednak jednym z kluczowych zagadnień kształtujących politykę młodego…
Komentarze OSW | | Lidia Gibadło
Rosyjska inwazja na Ukrainę ożywiła trwającą w Niemczech dyskusję o potrzebie rewizji polityki względem Chin. Dotychczasowy kurs Berlina wobec Pekinu i Moskwy nie tylko był w wielu aspektach podobny, lecz także stał się przedmiotem…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Trwająca wojna ma katastrofalne skutki dla ukraińskiej gospodarki. PKB skurczył się o około jedną trzecią, a materialne straty związane ze zniszczeniami infrastruktury przekraczają 100 mld dolarów i rosną z każdym dniem. Coraz większymi…
Komentarze OSW | | Miłosz Szymański, Krzysztof Strachota
Rok 2022 przyniósł postsowieckiej Azji Centralnej szereg fundamentalnych wyzwań, które podważają i redefiniują systemowe podstawy porządku i stabilności funkcjonujące w regionie w ostatnich dekadach. Część z nich ma charakter…
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło, Maria Domańska, Marek Menkiszak, Iwona Wiśniewska
Tezy
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Jak dotychczas negatywne skutki sankcji nakładanych na Rosję były łagodzone przez zgromadzone zapasy, wysokie ceny surowców energetycznych oraz ograniczony spadek fizycznych wielkości eksportu, zwłaszcza ropy naftowej. W efekcie, według…
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
Po pół roku wojny Ukraina może świętować sukces – dzięki mobilizacji całego społeczeństwa do walki i nieprzerwanemu wsparciu Zachodu w zakresie rozpoznania i logistyki wciąż skutecznie się broni. Z kolei Rosja nie zrealizowała…