1 - 10 z 12
Punkt widzenia | | Mateusz Chudziak
Od sierpnia 2018 r. turecka gospodarka znajduje się na skraju wydolności. Groźbę załamania, obejmującego problemy z zadłużeniem, kryzys bankowy i – w konsekwencji – krach gospodarczy, udawało się w ostatnich dwóch latach odsuwać jedynie w…
Punkt widzenia | | Mateusz Chudziak
Republika Turecka od 2002 roku przechodzi głęboką transformację pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Transformacja ta na poziomie ideowym weszła w decydujący etap po zamachu stanu z 15 lipca 2016 roku, udaremnionym przez…
Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz
Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.
Punkt widzenia | | Krzysztof Strachota
Świat fascynuje się fenomenem Państwa Islamskiego, nie zauważając, że Bliski Wschód przeżywa kryzys i właśnie to jest zasadniczym wyzwaniem.
Punkt widzenia | | Marek Matusiak
Od objęcia władzy przez AKP w Turcji nastąpiła wymiana elit, faktyczna zmiana systemu politycznego oraz redefinicja tożsamości państwa.
Punkt widzenia | | Szymon Ananicz
Narastające osamotnienie Turcji na arenie międzynarodowej wynika z coraz większego podporządkowywania polityki zagranicznej państwa ideologii partii rządzącej.
Punkt widzenia | | Szymon Ananicz
Turcja, mimo coraz częstszego stosowania nieprzyjaznej wobec Unii Europejskiej retoryki i coraz wyraźniejszej asertywności w relacjach z Brukselą, w perspektywie najbliższych lat będzie się opowiadała za kontynuacją procesu integracji z UE…
Punkt widzenia | | Krzysztof Strachota
Przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w regionie jest dynamiczna, a ujawnione w ostatnim czasie ograniczenia Turcji i Kurdów znaczne, nie można więc przesądzać przyszłego kształtu relacji.
Raport OSW | | Adam Balcer, Wojciech Konończuk, Marek Menkiszak, Marcin Andrzej Piotrowski, Jerzy Rohoziński, Rafał Sadowski, Wojciech Tworkowski
Oddajemy w Państwa ręce drugi raport poświęcony relacjom Turcji z Azją Centralną, Kaukazem i Rosja, wymiarowi czarnomorskiemu tureckiej polityki zagranicznej oraz roli Turcji jako kraju tranzytowego dla surowców energetycznych z Bliskiego…
Raport OSW | | Wojciech Paczyński, Rafał Sadowski, Adam Balcer
Wprowadzenie Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z UE ma wielkie znaczenie dla przyszłości Turcji i UE, w tym Polski jako jej członka oraz sytuacji geopolitycznej w wschodniej Eurazji (basen Morza Czarnego, Kaukaz, Azja…