1 - 1 z 1
Raport OSW | | Wojciech Paczyński, Rafał Sadowski, Adam Balcer
Wprowadzenie Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z UE ma wielkie znaczenie dla przyszłości Turcji i UE, w tym Polski jako jej członka oraz sytuacji geopolitycznej w wschodniej Eurazji (basen Morza Czarnego, Kaukaz, Azja…