1 - 2 z 2
Prace OSW | | Kamil Frymark
Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) prezentuje się na mapie politycznej Niemiec jako jedyna autentyczna partia o prawicowym profilu, traktując zarazem ugrupowania na prawo od siebie jako skrajne i niedemokratyczne. Kontynuuje tym samym…
Raport OSW | | Konrad Popławski, Rafał Bajczuk
Przemysł od kilku dekad stanowi o sile niemieckiej gospodarki. Czwarta rewolucja przemysłowa, charakteryzująca się szerokim wykorzystaniem Internetu oraz technologii cyfrowych we wszystkich sferach gospodarki, prowadzi do przeobrażeń…