1 - 10 z 32
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Premier Andrius Kubilius i minister energetyki Arvydas Sekmokas zapowiedzieli, że ewentualne wycofanie się jednego z partnerów nie zagraża realizacji tego strategicznego dla Litwy projektu. Wyrazili też nadzieję, że nie jest to…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Spotkania komisji nie doprowadziły do zbliżenia stanowisk. Strony nie były w stanie porozumieć się w kwestiach zasadniczych, dotyczących zmian w systemie oświaty. W efekcie nie zelżało też napięcie pomiędzy mniejszością polską a…
Analizy | | Paweł Siarkiewicz
Koalicję rządzącą utworzyły trzy ugrupowania: centroprawicowa Jedność, Partia Refom byłego prezydenta Valdisa Zatlersa oraz nacjonaliści z Wszystko dla Łotwy. Nowy rząd popiera także sześciu posłów niezależnych. W opozycji pozostaje…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Paweł Siarkiewicz
W przedterminowych wyborach na Łotwie 17 września po raz pierwszy zwyciężyło Centrum Zgody, ugrupowanie lewicowe, reprezentujące interesy mniejszości rosyjskiej. Zdobyło ono 31 mandatów w 100-osobowym Sejmie. Drugie miejsce zajęła…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Choć Litwa uzyskała z UE znaczne środki na całkowite wygaszenie i demontaż elektrowni do roku 2029, żaden z kluczowych projektów dla tego procesu nie został zrealizowany, a opóźnienia wynoszą 3–4 lata. Dyrektor IEA twierdzi, że budowa…
Analizy |
W Austrii 14 lipca zatrzymano obywatela rosyjskiego Michaiła Gołowatowa, poszukiwanego przez Litwę za pomocą europejskiego nakazu aresztowania w związku z oskarżeniem o kierowanie akcją pacyfikacji wystąpień niepodległościowych pod…
Analizy |
23 lipca mieszkańcy Łotwy opowiedzieli się w referendum za rozwiązaniem parlamentu. 17 września odbędą się przedterminowe wybory do sejmu. Społeczeństwo jest rozczarowane do elit politycznych, postrzeganych jako skorumpowane i dbające…
Analizy |
Nowo zaprzysiężony prezydent Łotwy Andris Bērziņš 8 lipca oświadczył, że z powodu zadłużenia kraju wynoszącego 45% PKB, finansowy udział Łotwy w budowie elektrowni atomowej Visaginas na Litwie (wraz z partnerami z Litwy, Polski i…
Analizy |
Sejm Litwy przyjął 30 czerwca nowelizację ustawy o gazie. Spółka Lietuvos Dujos (LD), będąca największym dostawcą hurtowym i monopolistą w dystrybucji gazu na litewskim rynku, zostanie podzielona na przedsiębiorstwa zajmujące się…
Analizy |
Parlament Europejski 5 lipca zatwierdził estońską kandydaturę na siedzibę europejskiego centrum informatycznego, które od 2012 roku ma nadzorować działanie systemów informatycznych UE. Zlokalizowanie unijnej agencji IT w Tallinie…