Analizy

Siedziba unijnej agencji IT w Estonii

Parlament Europejski 5 lipca zatwierdził estońską kandydaturę na siedzibę europejskiego centrum informatycznego, które od 2012 roku ma nadzorować działanie systemów informatycznych UE. Zlokalizowanie unijnej agencji IT w Tallinie wpisuje się w działania władz Estonii, konsekwentnie budujących wizerunek tego kraju jako jednego z europejskich liderów w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych.
Władze estońskie od kilku lat zabiegały o lokalizację na terenie swojego kraju siedziby europejskiej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Pakiet prawodawczy ustanawiający tę agencję został przyjęty przez Komisję Europejską w czerwcu 2009 roku. Głównym kontrkandydatem Estonii była Francja, gdzie dotychczas znajdowały się serwery obsługujące systemy informatyczne UE. W grudniu ubiegłego roku obydwa państwa porozumiały się, że serwery pozostaną w Strasburgu, natomiast główna siedziba agencji będzie się mieścić w Tallinie. Zadaniem agencji będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacyjnego Schengen (SIS II), wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz systemu EURODAC (system identyfikacji odcisków palców azylantów i nielegalnych imigrantów na obszarze UE).
Unijna agencja IT jest kolejnym międzynarodowym ośrodkiem informatycznym zlokalizowanym na terytorium Estonii. W 2008 roku w Tallinie powołano natowskie Centrum Doskonalenia Obrony przed Atakami Cybernetycznymi. Władze Estonii widzą w obszarze IT rynkową niszę służącą budowaniu konkurencyjności estońskiej gospodarki, ale także promowaniu Estonii, jako kraju nowoczesnego, wdrażającego najnowsze technologie. Pod względem dostępu do usług informatycznych Estonia należy do światowych liderów, a rozwiązania w obszarze e-administracji stały się marką eksportową tego kraju. Problemem jest natomiast ciągły brak specjalistów – według szacunków, w ciągu najbliższych trzech lat na estońskim rynku pracy będzie brakowało 6,5 tysięcy informatyków. <pas>