1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
W najbliższej perspektywie, w przypadku spełnienia części postawionych przez UE wymogów, Ukraina może starać się o rozszerzenie funkcjonujących od 2008 roku ułatwień wizowych.
Raport OSW | | Agata Łoskot-Strachota
Komisja Europejska odniosła się do tych kwestii w Strategii Energetycznej dla Europy na lata 2011–2020, a pytania o najważniejsze kierunki, cele i narzędzia zagranicznej polityki energetycznej UE są przedmiotem ogłoszonych przez…