1 - 10 z 27
Analizy | | Sławomir Matuszak
Z wypowiedzi po rundzie negocjacji wynika, że obie strony porozumiały się co do dwóch głównych kwestii spornych: ceł eksportowych na ukraińskie towary i ceł na importowane unijne samochody. Ukraina zgodziła się na ich zniesienie w…
Analizy | | Marek Menkiszak, Jadwiga Rogoża
Podczas zjazdu partii Jedna Rosja 24 września prezydent Dmitrij Miedwiediew i premier Władimir Putin ogłosili scenariusz wyborczy: kandydatem partii w wyborach prezydenckich w marcu 2012 roku będzie Putin, natomiast Miedwiediew…
Analizy | | Marta Jaroszewicz
23 września Komisja Europejska (KE) przedstawiła niekorzystne raporty oceniające osiągnięcia Ukrainy i Mołdawii w wypełnianiu pierwszej fazy unijnych Planów Działania na rzecz Liberalizacji Wizowej (PD) przyznanych Ukrainie w…
Analizy | | Wojciech Konończuk
Niektóre szczegóły negocjacji ujawnił 26 września premier Mykoła Azarow, według którego Rosja wyraziła zgodę na obniżkę ceny gazu dla odbiorców indywidualnych na Ukrainie w zamian za zmniejszenie stawek na tranzyt rosyjskiego gazu…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
20 września Sąd Konstytucyjny Mołdawii odrzucił możliwość zmiany konstytucyjnej procedury wyboru prezydenta kraju poprzez ustawę i tym samym uniemożliwił rządzącemu Sojuszowi na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) wyjście z…
Analizy | | Jakub Groszkowski
Główną przyczyną upadku rządu był spór w koalicji co do kształtu reformy emerytalnej oraz spory personalne. Pomimo upadku rządu i wbrew obawom europejskiej prasy słoweński parlament ratyfikował 27 września uzgodnioną w czerwcu przez…
Analizy | | Konrad Mazur
Odrzucona ustawa o CCS, będąca realizacją dyrektywy UE dotyczącej wdrażania czystych technologii węglowych, przewidywała budowę do 2017 roku małych i średnich pilotażowych magazynów o pojemności do 3 mln t/rok, a następnie…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Białoruskie władze nadal nie są gotowe do systemowych reform i ograniczają się do działań doraźnych. Ponadto rekordowa inflacja i spadek realnej wysokości płac stwarzają zagrożenie wybuchu niezadowolenia społecznego, co zmusza władze…
Analizy | | Andrzej Wilk
16–22 września na poligonach w europejskiej części Federacji Rosyjskiej przeprowadzono największe w br. ćwiczenia sojusznicze armii rosyjskiej i białoruskiej pod kryptonimem Tarcza Związku-2011. W przedsięwzięciu wzięło udział 12 tys…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
14 września w atmosferze skandalu z partii Prawoje Dieło został usunięty jej lider, miliarder Michaił Prochorow. Pretekstem do odsunięcia Prochorowa była jego niezgoda na usunięcie z list wyborczych jednego z kandydatów.