1 - 2 z 2
Analizy | | Marek Matusiak

22 stycznia w Iskenderun na południowym wschodzie Turcji doszło do napaści na grupę żołnierzy niemieckich (w cywilnych ubraniach). Około 30 młodych ludzi wznoszących antyamerykańskie hasła otoczyło Niemców i próbowało założyć im worki…

Punkt widzenia | | Krzysztof Strachota

Przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w regionie jest dynamiczna, a ujawnione w ostatnim czasie ograniczenia Turcji i Kurdów znaczne, nie można więc przesądzać przyszłego kształtu relacji.