1 - 10 z 12
Analizy |
19 maja na szczycie państw WNP nie doszło do podpisania porozumienia o strefie wolnego handlu, który miałby gwarantować ukraińskim eksporterom prostszy dostęp do rosyjskiego rynku (i rynków innych państw Wspólnoty) oraz zakazywałby…
Analizy |
20 maja w jednym z mińskich sądów zakończył się wyrokami skazującymi proces kolejnej grupy działaczy białoruskiej opozycji, aresztowanych po stłumieniu powyborczej demonstracji opozycji 19 grudnia w centrum Mińska. Wśród skazanych…
Analizy |
23 maja pod kryptonimem „Farwater pokoju 2011” rozpoczęły się rosyjsko-ukraińskie manewry na Morzu Czarnym. Wspólne ćwiczenia z użyciem jednostek bojowych, które wznowiono po ośmioletniej przerwie, stanowią przejaw ocieplenia w…
Analizy |
19 maja grupa znanych mołdawskich ekspertów opublikowała raport negatywnie oceniający realizację przez rząd Mołdawii obiecywanych proeuropejskich reform. Eksperci wskazują na bardzo słabe tempo zmian. Treść raportu podważa zapowiedzi…
Analizy |
24 maja Centralny Bank Białorusi zdewaluował kurs białoruskiego rubla aż o 56% w stosunku do koszyka walut. Jest to największa dewaluacja w historii Białorusi i wynika z dramatycznej sytuacji na rynku finansowym. Ponadto…
Analizy |
Podczas wizyty w Niemczech 17–20 maja premier Mołdawii Vladimir Filat zdołał uzyskać ograniczone poparcie kanclerz Angeli Merkel w kwestii rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego. Merkel uniknęła jednak poparcia stanowiska…
Analizy |
13 maja Ukraina uznała dwoje czeskich dyplomatów za persona non grata, cztery dni później zostali wydaleni dwaj dyplomaci z ukraińskiej ambasady w Pradze. Władze w Kijowie zarzucają Czechom szpiegostwo, podczas gdy strona…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Kontynuacja polityki represji wobec opozycji nie pozwala na uzyskanie wsparcia ekonomicznego ze strony Zachodu. Jednocześnie Mińsk nie ustępuje wobec rosyjskich żądań dotyczących m.in. prywatyzacji kluczowych zakładów przemysłowych, w…
Analizy |
5 maja komitet legislacyjny naddniestrzańskiego parlamentu ogłosił, że ograniczenie czasu sprawowania urzędu prezydenckiego do dwóch kadencji będzie liczone od momentu wejścia poprawek w życie, a więc nie będzie dotyczyło Igora…