Analizy

Eksperci krytykują słabe tempo reform w Mołdawii

19 maja grupa znanych mołdawskich ekspertów opublikowała raport negatywnie oceniający realizację przez rząd Mołdawii obiecywanych proeuropejskich reform. Eksperci wskazują na bardzo słabe tempo zmian. Treść raportu podważa zapowiedzi mołdawskiego rządu o rozpoczęciu jeszcze w tym roku negocjacji z UE na temat pogłębionej strefy wolnego handlu (SWH+).
Raport, napisany przez ekspertów z renomowanych think-tanków ADEPT i Expert-Group, analizuje stan realizacji przyjętych przez rząd planów i deklaracji dotyczących reform wewnętrznych mających przybliżyć Mołdawię do standardów unijnych, a w szczególności umożliwić rozpoczęcie rozmów o SWH+ i zniesieniu wiz do UE dla obywateli mołdawskich. Wnioski raportu są krytyczne dla rządzącej proeuropejskiej koalicji. Przez prawie półtora roku sprawowania władzy rządząca ekipa nie zdołała dokonać znaczącego postępu w realizacji swojego głównego celu – przeprowadzenia reform zbliżających Mołdawię z Unią Europejską. Tak np. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2011 roku rząd nie zrealizował żadnego z 81 punktów swego planu reformy sądownictwa. Nie udało się jej także przeprowadzić reform, których domagała się Unia Europejska jako warunku otwarcia negocjacji nad strefą wolnego handlu. Przyczyną niskiego tempa reform jest nie tylko słaba wydolność administracyjna rządu, ale i brak zgody wewnątrz koalicji co do kierunku i szczegółów reform. Opóźnienia w realizacji reform najprawdopodobniej uniemożliwią rozpoczęcie negocjacji nad strefą wolnego handlu w tym roku i mogą postawić pod znakiem zapytania szybkie wprowadzenie bezwizowego wjazdu do UE dla Mołdawian. <wrod>