1 - 6 z 6
Analizy | | Rafał Bajczuk

Niemiecko-duńska umowa jest przede wszystkim wyrazem politycznego poparcia dla transformacji energetycznej.

Analizy | | Artur Ciechanowicz

W najbliższym czasie należy oczekiwać dalszego wzrostu poczucia zagrożenia w społeczeństwie i nieufności wobec imigrantów.

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Zwalczanie oszustw podatkowych to element budowania pozycji międzynarodowej Niemiec jako odpowiedzialnego mocarstwa.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Największa reforma rynku energii po liberalizacji przeprowadzonej pod koniec lat 90. budzi kontrowersje.

Raport OSW | | Rafał Bajczuk

Gaz ziemny jest po ropie naftowej najważniejszym nośnikiem energii dla niemieckiej gospodarki. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania oraz niską emisyjność będzie on w przyszłości pełnił funkcję paliwa pomostowego w niemieckiej…

Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Niemieckie stanowisko w NATO wobec wzmacniania wschodniej flanki ewoluowało w ciągu ostatnich dwóch lat.