1 - 6 z 6
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski

Budowanie obrazu rusofobicznych państw jest jednym z instrumentów budowania neoimperialnej tożsamości politycznej Rosjan.

Punkt widzenia |

Po piętnastu latach rządów Putina Rosja staje wobec wyczerpania modelu gospodarczego, opartego na dochodach z surowców energetycznych.

Punkt widzenia | | Maciej Falkowski

Zmiana władzy na Kremlu będzie równoznaczna z upadkiem reżimu Kadyrowa oraz reaktywacją haseł niepodległościowych w Czeczenii.

Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz

Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Uwypuklając zagrożenia informacyjne i nadając im wymiar militarny, autorzy doktryny wojennej FR zarysowują kontury koncepcji walki informacyjnej.

Punkt widzenia | | Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża

Rozdźwięk pomiędzy frazeologią a realnym postępowaniem Kremla dowodzi, iż „projekt konserwatywny” ma charakter czysto instrumentalny.