1 - 8 z 8
Analizy | | Marta Szpala
Unia Europejska nie jest w stanie rozwiązać przeciągającego się konfliktu, dotyczącego utworzenia rządu w Bośni i Hercegowinie. Kontynuując obecną politykę, UE nie będzie w stanie zapobiec faktycznemu rozpadowi państwa na trzy autonomiczne…
Analizy |
Premier Federacji Rosyjskiej Władimir Putin 23 marca złożył oficjalną wizytę w Belgradzie. Miała ona potwierdzić bliskie relacje obu krajów i dobrą współpracę, szczególne w sferze ekonomicznej. Jej rzeczywiste efekty są jednak minimalne,…
Analizy |
Trybunał Konstytucyjny Kosowa 28 marca uznał proces wyboru Behgjeta Pacollego na prezydenta państwa za niezgodny z konstytucją. Spowoduje to kolejny kryzys instytucjonalny w państwie, gdyż uzgodnienie wspólnego kandydata z opozycją będzie…
Analizy |
15 marca odbyły się zorganizowane przez mniejszość węgierską obchody rocznicy Wiosny Ludów w Rumunii. Ich przebieg stał się pretekstem do bardzo ostrego ataku rumuńskiej lewicowo-liberalnej opozycji na centroprawicowy rząd Emila Boca,…
Analizy | | Marta Szpala
14 marca serbski parlament głosami rządzącej koalicji zatwierdził zmiany w rządzie premiera Mirko Cvetkovicia. Mają one przede wszystkim charakter wizerunkowy i objęły mniej istotne ministerstwa. Ich celem jest uspokojenie nastrojów…
Analizy |
7 marca bułgarski minister energetyki Trajko Trajkow po raz pierwszy publicznie przyznał, że rząd dopuszcza możliwość rezygnacji z budowy elektrowni jądrowej w Belene. Wskazał, że rosyjskie reaktory zamówione do elektrowni w Belene mogłyby…
Analizy |
8–9 marca w Brukseli odbyły się pierwsze od ogłoszenia niepodległości przez Kosowo rozmowy przedstawicieli władz Belgradu i Prisztiny. Rozpoczęły się one pod naciskiem UE, która uzależniła postępy w integracji obu państw z Unią od…
Analizy |
Komisja Europejska opublikowała 2 marca krytyczny raport dotyczący spełniania przez Chorwację warunków koniecznych do zamknięcia negocjacji w rozdziale wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe. Może to uniemożliwić zakończenie negocjacji…