1 - 4 z 4
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Aneksja Krymu i destabilizacja Ukrainy przez Rosję tworzą nowy kontekst dla polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Kazachstanu.
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu ich teorii, a także praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.  
Komentarze OSW | | Szymon Ananicz
Z punktu widzenia Ankary ewolucja konfliktu syryjskiego jest wysoce niekorzystna.
Komentarze OSW | | Joanna Hyndle-Hussein
Po prawdopodobnej reelekcji należy oczekiwać dalszego wzrostu rywalizacji politycznej z udziałem prezydent.