1 - 10 z 30
Analizy | | Konrad Popławski
Porozumienie oznacza, że udało się znaleźć kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.
Analizy | | Konrad Popławski
Działania EBC budzą niezadowolenie w Berlinie, pomimo że w RFN wyznaje się zasadę, iż rząd nie może ingerować w decyzje banku centralnego.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Wybór Bodo Ramelowa na premiera będzie miał konsekwencje wykraczające poza granice Turyngii i zmiany w landowym układzie sił.
Analizy | | Rafał Bajczuk
Decyzja o przekazaniu sektora konwencjonalnego nowej spółce ma na celu zapewnienie firmie dobrych perspektyw finansowych.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Od kilku dni władze RFN zaprzeczają doniesieniom o konflikcie między kanclerz Merkel a ministrem Steinmeierem w kwestii strategii działania wobec Rosji.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nowym przewodniczącym Związku Wypędzonych jest poszerzenie zakresu działalności organizacji.
Analizy | | Konrad Popławski
Zastrzeżenia Wielkiej Brytanii do przejęcia brytyjskich aktywów RWE DEA przez Rosjan mogą doprowadzić do fiaska całej transakcji.
Analizy | | Rafał Bajczuk
Istotnym powodem, dla którego Niemcy forsują ambitne cele unijnej polityki, są ich interesy gospodarcze.
Analizy | | Konrad Popławski
7 października opublikowano w RFN zaskakujące dane o spadku produkcji w niemieckim przemyśle o 4% w sierpniu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zamówienia w przemyśle na kolejne miesiące spadły jeszcze bardziej, bo o 5,7%, a wielkość…
Analizy | | Justyna Gotkowska
24 września resort obrony przedstawił listę dotyczącą gotowości operacyjnej najważniejszego sprzętu wojskowego w wyposażeniu Bundeswehry.