1 - 10 z 38
Analizy | | Konrad Popławski
Porozumienie oznacza, że udało się znaleźć kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.
Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk
Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.
Analizy | | Konrad Popławski
Działania EBC budzą niezadowolenie w Berlinie, pomimo że w RFN wyznaje się zasadę, iż rząd nie może ingerować w decyzje banku centralnego.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Wybór Bodo Ramelowa na premiera będzie miał konsekwencje wykraczające poza granice Turyngii i zmiany w landowym układzie sił.
Analizy | | Rafał Bajczuk
Decyzja o przekazaniu sektora konwencjonalnego nowej spółce ma na celu zapewnienie firmie dobrych perspektyw finansowych.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Od kilku dni władze RFN zaprzeczają doniesieniom o konflikcie między kanclerz Merkel a ministrem Steinmeierem w kwestii strategii działania wobec Rosji.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nowym przewodniczącym Związku Wypędzonych jest poszerzenie zakresu działalności organizacji.
Komentarze OSW | | Kamil Frymark
Wzmożony napływ uchodźców i imigrantów do Niemiec prowadzi do wzrostu antyimigranckich nastrojów społecznych.
Analizy | | Konrad Popławski
Zastrzeżenia Wielkiej Brytanii do przejęcia brytyjskich aktywów RWE DEA przez Rosjan mogą doprowadzić do fiaska całej transakcji.
Analizy | | Rafał Bajczuk
Istotnym powodem, dla którego Niemcy forsują ambitne cele unijnej polityki, są ich interesy gospodarcze.