1 - 10 z 27
Analizy | | Jakub Groszkowski
Główną przyczyną upadku rządu był spór w koalicji co do kształtu reformy emerytalnej oraz spory personalne. Pomimo upadku rządu i wbrew obawom europejskiej prasy słoweński parlament ratyfikował 27 września uzgodnioną w czerwcu przez…
Analizy | | Konrad Mazur
Odrzucona ustawa o CCS, będąca realizacją dyrektywy UE dotyczącej wdrażania czystych technologii węglowych, przewidywała budowę do 2017 roku małych i średnich pilotażowych magazynów o pojemności do 3 mln t/rok, a następnie…
Analizy | | Sławomir Matuszak
Z wypowiedzi po rundzie negocjacji wynika, że obie strony porozumiały się co do dwóch głównych kwestii spornych: ceł eksportowych na ukraińskie towary i ceł na importowane unijne samochody. Ukraina zgodziła się na ich zniesienie w…
Analizy | | Marek Menkiszak, Jadwiga Rogoża
Podczas zjazdu partii Jedna Rosja 24 września prezydent Dmitrij Miedwiediew i premier Władimir Putin ogłosili scenariusz wyborczy: kandydatem partii w wyborach prezydenckich w marcu 2012 roku będzie Putin, natomiast Miedwiediew…
Analizy | | Marta Jaroszewicz
23 września Komisja Europejska (KE) przedstawiła niekorzystne raporty oceniające osiągnięcia Ukrainy i Mołdawii w wypełnianiu pierwszej fazy unijnych Planów Działania na rzecz Liberalizacji Wizowej (PD) przyznanych Ukrainie w…
Analizy | | Wojciech Konończuk
Niektóre szczegóły negocjacji ujawnił 26 września premier Mykoła Azarow, według którego Rosja wyraziła zgodę na obniżkę ceny gazu dla odbiorców indywidualnych na Ukrainie w zamian za zmniejszenie stawek na tranzyt rosyjskiego gazu…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
20 września Sąd Konstytucyjny Mołdawii odrzucił możliwość zmiany konstytucyjnej procedury wyboru prezydenta kraju poprzez ustawę i tym samym uniemożliwił rządzącemu Sojuszowi na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) wyjście z…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Paweł Siarkiewicz
W przedterminowych wyborach na Łotwie 17 września po raz pierwszy zwyciężyło Centrum Zgody, ugrupowanie lewicowe, reprezentujące interesy mniejszości rosyjskiej. Zdobyło ono 31 mandatów w 100-osobowym Sejmie. Drugie miejsce zajęła…
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Mateusz Gniazdowski, Jakub Groszkowski
13 września członek rady nadzorczej czeskiego operatora Net4Gas potwierdził, że właściciel spółki – niemiecki koncern RWE – rozważa jej sprzedaż. W sierpniu przedstawiciele czesko-słowackiego holdingu EPH potwierdzili, że negocjują…
Analizy | | Justyna Gotkowska
15 września niemiecki minister obrony Thomas de Maizière złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się m.in. z rosyjskim szefem resortu obrony Anatolijem Sierdiukowem. Tematem rozmów była m.in. reforma sił zbrojnych przeprowadzana…