1 - 10 z 3575
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Państwowa Litewska Straż Graniczna (VSAT) od maja codziennie informuje o kolejnych grupach migrantów przybywających nielegalnie do kraju z Białorusi. Według danych z 21 lipca na Litwie znajduje się już 2228 takich osób.

Analizy | | Ryszarda Formuszewicz, Agata Łoskot-Strachota

21 lipca niemieckie MSZ i Departament Stanu USA ogłosiły Wspólne oświadczenie odnośnie do wsparcia Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i naszych celów klimatycznych (

Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Ryszarda Formuszewicz, Szymon Kardaś

15 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu UE z września 2019 r., który w związku z naruszeniem zasady solidarności energetycznej stwierdził nieważność decyzji Komisji…

Analizy | | Sławomir Matuszak

13 i 14 lipca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawy zmieniające zasady funkcjonowania Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów (WKKS) i Wyższej Rady Sądownictwa (WRS) – dwóch kluczowych organów odpowiadających za…

Analizy | | Witold Rodkiewicz, Piotr Żochowski

W dniach 8–9 lipca trzyosobowa delegacja talibów (uważających się za władze tzw. Islamskiego Emiratu Afganistanu) odwiedziła Moskwę, gdzie przeprowadziła konsultacje ze specjalnym przedstawicielem prezydenta…

Analizy | | Piotr Żochowski

15 lipca Rada Najwyższa Ukrainy większością 291 głosów odwołała ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa, przychylając się do wniosku złożonego przez niego dwa dni wcześniej. Jego następcą zostanie…

Analizy | | Piotr Szymański

Pod koniec czerwca szef Dowództwa Operacji Specjalnych USA (USSOCOM) gen. Richard Clarke w towarzystwie szefa Dowództwa Operacji Specjalnych USA w Europie (SOCEUR) gen. Davida Tabora odwiedził Litwę, Łotwę i Estonię.…

Analizy | | Mateusz Seroka

11 lipca w Bułgarii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, w których – według niepełnych wyników (przeliczono 99,95% głosów) – zwyciężyła antyestablishmentowa i antykorupcyjna partia Jest Taki Naród (ITN…

Analizy | | Maria Domańska

12 lipca opublikowano artykuł prezydenta Władimira Putina „O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców”, który został zapowiedziany 30 czerwca 2021 r. podczas dorocznej „gorącej linii” ze społeczeństwem. Tekst…

Analizy | | Zespół OSW

W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Mołdawii 11 lipca, największą liczbę głosów uzyskała prozachodnia Partia Działania i Solidarności (PAS) związana z urzędującą prezydent Maią Sandu. Ugrupowanie to…