1 - 8 z 8
Analizy | | Tadeusz A Olszański

Głównym wyzwaniem dla nowych władz jest dramatyczna sytuacja gospodarcza, wyjście z której wymaga pozyskania pomocy zewnętrznej. 

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Wbrew obawom wyzwolonym przez kryzys polityczny na Ukrainie, scenariusz masowej migracji ludności należy uznać za mało prawdopodobny.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Bez względu na rozwój wydarzeń na Majdanie każdy możliwy kompromis musi już obejmować dymisję prezydenta Janukowycza.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Konkurencyjne projekty zmian konstytucji Batkiwszczyny i UDAR-u ujawniają podziały w ukraińskiej opozycji. 

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Marek Menkiszak

Wariantem optymalnym dla Moskwy wciąż jest strategiczna kontrola nad całością państwa ukraińskiego.

Komentarze OSW | | Arkadiusz Sarna

W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. Rolnictwo to jedyny dział gospodarki kraju, który opierał się recesji.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

Rok 2013 po raz kolejny obnażył słabości białoruskiego modelu ekonomicznego.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Od tygodnia na Ukrainie utrzymuje się pat negocjacyjny między władzą i opozycją i żadna ze stron nie wydaje się obecnie gotowa do ustępstw.