1 - 10 z 15
Analizy | | Kamil Całus
12 marca z oficjalną wizytą w Kiszyniowie przebywał premier Węgier Viktor Orbán. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Igorem Dodonem, szefem rządu Ionem Chicu oraz przewodniczącą parlamentu Zinaidą Greceanîi. Kluczowym punktem wizyty było…
Analizy | | Szymon Kardaś, Wojciech Konończuk
19 kwietnia białoruski koncern naftowy Biełnieftiechim poinformował o znaczącym pogorszeniu jakości rosyjskiej ropy przesyłanej na Białoruś ropociągiem Drużba. Dopuszczalny poziom chlorków organicznych został przekroczony kilkadziesiąt…
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki
Od niemal roku stosunki między Węgrami a Ukrainą znajdują się w najgłębszym kryzysie od upadku ZSRR. 
Analizy | | Andrzej Sadecki, Tomasz Piechal, Tomasz Dąborowski
25 września prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę o oświacie przyjętą przez Radę Najwyższą 5 września.
Raport OSW | | Andrzej Sadecki, Tadeusz Iwański, Jakub Groszkowski
Wojna ukraińsko-rosyjska skłoniła Bratysławę, Pragę i Budapeszt do nowego spojrzenia na wschodnie sąsiedztwo. Współpraca z Ukrainą nabiera nowej dynamiki, choć w dalszym ciągu w polityce wschodniej Czech, Słowacji i Węgier priorytetowo…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Decyzje szczytu w Dubrowniku mają na celu zdynamizowanie procesu budowy infrastruktury gazowej, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej. 
Analizy | | Jakub Groszkowski, Wojciech Konończuk
Uruchomienie rewersu jest rezultatem niełatwego kompromisu między Słowacją a Ukrainą, wypracowanego dzięki determinacji Komisji Europejskiej.
Analizy | | Andrzej Sadecki
W sprawach konfliktu ukraińsko-rosyjskiego Węgry nie będą w stanie utrzymać neutralnej pozycji.
Analizy | | Jakub Groszkowski
Decydujący wpływ na stanowisko Bratysławy w kwestii rewersu mają dobre relacje Słowacji z Gazpromem.
Analizy | | Mateusz Gniazdowski
Mimo sporej zbieżności w ocenie wydarzeń na Ukrainie reakcje partnerów Polski z UE w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej są zróżnicowane.