1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota, Szymon Kardaś
10 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej z 28 października 2016 r. umożliwiającej większe wykorzystanie przepustowości gazociągu OPAL przez rosyjski Gazprom. Wyrok Trybunału…
Komentarze OSW | | Jakub Groszkowski
Od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego lewicowy rząd Słowacji zajmuje niejednoznaczne stanowisko wobec Rosji.