1 - 6 z 6
Raport OSW | | Andrzej Sadecki, Tadeusz Iwański, Jakub Groszkowski
Wojna ukraińsko-rosyjska skłoniła Bratysławę, Pragę i Budapeszt do nowego spojrzenia na wschodnie sąsiedztwo. Współpraca z Ukrainą nabiera nowej dynamiki, choć w dalszym ciągu w polityce wschodniej Czech, Słowacji i Węgier priorytetowo…
Analizy | | Jakub Groszkowski, Wojciech Konończuk
Uruchomienie rewersu jest rezultatem niełatwego kompromisu między Słowacją a Ukrainą, wypracowanego dzięki determinacji Komisji Europejskiej.
Analizy | | Jakub Groszkowski
Decydujący wpływ na stanowisko Bratysławy w kwestii rewersu mają dobre relacje Słowacji z Gazpromem.
Analizy | | Jakub Groszkowski
Sprzeczne komunikaty płynące z Kijowa i Bratysławy już na etapie memorandum o porozumieniu świadczą o tym, że szanse na realizację inwestycji są znikome.
Analizy |
W dniach 5–8 października w Kijowie i Jałcie gościł z oficjalną wizytą prezydent Słowacji Ivan Gaszparovicz, który spotkał się m.in. ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wiktorem Janukowyczem. Wizyta zwieńczyła proces stopniowej poprawy…
Analizy |
9–11 czerwca w Konstancy odbyła się konferencja poświęcona strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju. Było to ostatnie spotkanie w ramach rozpoczętych w lutym tego roku w Ulm publicznych konsultacji dotyczących celów i założeń…