1 - 10 z 35
Komentarze OSW | | Maria Domańska
Sakralizacja sowieckiego zwycięstwa nad nazizmem stanowi centralny element rosyjskiej polityki historycznej i jeden z wątków w ofensywie ideologicznej obliczonej na legitymizację współczesnych ambicji mocarstwowych Rosji.
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś, Wojciech Konończuk
Po czterodniowych rosyjsko-ukraińskich negocjacjach 30 grudnia br. podpisany został pięcioletni kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę (dotychczasowy kontrakt wygasa 1 stycznia 2020 r.). Zostało to poprzedzone wielomiesięcznymi…
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
2 grudnia zainaugurowano dostawy rosyjskiego gazu do Chin gazociągiem Siła Syberii. W zorganizowanej z tej okazji telekonferencji udział wzięli prezydenci Rosji (Władimir Putin) i Chin (Xi Jinping). Stworzenie infrastruktury było…
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
Świętowane w Londynie 70-lecie Sojuszu Północnoatlantyckiego pokazało skalę problemów, z jakimi boryka się obecnie NATO: począwszy od odmiennych narracji o relacjach transatlantyckich, poprzez różną percepcję wyzwań i zagrożeń, brak…
Komentarze OSW | | Maria Domańska
Władze Rosji postrzegają Internet przede wszystkim jako pole wojny informacyjnej – alternatywy dla działań militarnych w kontekście utrzymującej się konfrontacji z Zachodem. Elementem tej wojny ma być w percepcji Kremla rozpowszechnianie…
Raport OSW | | Justyna Gotkowska
Od 2016 roku w Unii Europejskiej rozwijane są inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa i obronności w wymiarze wojskowym, przemysłowym i cywilnym pod ambitnym hasłem tworzenia Europejskiej Unii Bezpieczeństwa i Obrony. Na razie nic nie wskazuje…
Komentarze OSW | | Krzysztof Nieczypor
Trwający od pięciu lat konflikt na wschodzie państwa ukraińskiego doprowadził do poważnego kryzysu gospodarczego i humanitarnego na Ukrainie, w tym na terytoriach tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej (DRL i ŁRL…
Raport OSW | | Maria Domańska, Szymon Kardaś, Marek Menkiszak, Jadwiga Rogoża, Andrzej Wilk, Iwona Wiśniewska, Piotr Żochowski
Opracowanie zawiera analizę głównych zmian, jakie zaszły w obwodzie kaliningradzkim w latach 2016–2019. W pierwszej części omówiono dynamikę sytuacji politycznej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w relacjach pomiędzy…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Pierwsze decyzje nowych władz Ukrainy w odniesieniu do polityki gospodarczej oraz przyjęty program działalności rządu do 2024 r. świadczą, że ich celem jest doprowadzanie do gwałtownego przyspieszenia rozwoju gospodarczego państwa. W ciągu…
Komentarze OSW | | Michał Bogusz
Od marca br. trwają protesty w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong. Są one skierowane przeciwko planom przyjęcia ustawy umożliwiającej ekstradycję mieszkańców prowincji do Chińskiej Republiki Ludowej. Demonstracje organizuje…