1 - 3 z 3
Komentarze OSW | | Kamil Frymark, Justyna Gotkowska

Postępująca destabilizacja południowego sąsiedztwa i tego konsekwencje dla UE i RFN wymuszają większe niemieckie zaangażowanie.

Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski

Pekin pozytywnie zareagował na interwencję wojskową Moskwy w Syrii i uznał ją za element walki z terroryzmem.

Prace OSW | | Katarzyna Chawryło

Rosyjska Cerkiew odgrywa istotną rolę w procesie samoidentyfikacji kulturowej i państwowej narodu rosyjskiego.