1 - 1 z 1
Prace OSW | | Wojciech Górecki
Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w Azji Centralnej uległy daleko idącej erozji. Odwrócenie tego procesu nie wydaje się realne.