1 - 10 z 20
Komentarze OSW | | Marek Menkiszak

Punktem wyjścia doktryny Putina jest pewien obraz świata, który wprowadza podział na naturalną wspólnotę cywilizacyjną, którego centrum jest Rosja.

Analizy | | Maciej Falkowski

Objęcie przywództwa przez Aliaschaba Kebekowa jest zwieńczeniem procesu przesuwania się ciężaru walk na Kaukazie z Czeczenii do Dagestanu.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Arkadiusz Sarna

Rosyjskie sankcje gospodarcze stanowią olbrzymie wyzwanie dla Ukrainy, której gospodarka znajduje się w recesji od dwóch lat.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Badania opinii publicznej z ostatnich dni wskazują, że zdecydowana większość rosyjskiego społeczeństwa popiera działania Kremla wobec Ukrainy.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Celem strategicznym Rosji pozostaje narzucenie Ukrainie rozwiązań politycznych i systemowych gwarantujących jej kontrolę nad państwem ukraińskim.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Wszystko wskazuje na to, że Rosja błędnie oceniła nastroje na wschodzie i południu Ukrainy, lekceważąc przywiązanie jej obywateli do państwa.

Analizy | | Andrzej Wilk

Przyłączenie Krymu do Rosji zmienia dotychczasowy układ sił w basenie Morza Czarnego.

Analizy | | Tadeusz A Olszański, Arkadiusz Sarna, Agata Wierzbowska-Miazga

Secesja Krymu rodzi szereg poważnych konsekwencji zarówno dla Ukrainy, jak i dla Federacji Rosyjskiej.

Prace OSW | | Wojciech Górecki

Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w Azji Centralnej uległy daleko idącej erozji. Odwrócenie tego procesu nie wydaje się realne.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Konflikt na Ukrainie budzi niepokój najważniejszych partnerów Rosji na obszarze WNP i wpływa na realizację forsowanych przez Rosję projektów integracyjnych.