4001 - 4010 z 4320
Analizy |
11 i 12 września największe rosyjskie stacje telewizyjne wyemitowały szereg materiałów, oskarżających białoruskie władze o łamanie praw człowieka i zabójstwa dziennikarzy oraz oponentów politycznych. Świadczy to o dalszej eskalacji,…
Analizy |
14 września w Baku w czasie spotkania prezydentów Azerbejdżanu, Gruzji i Rumunii przedstawiciele narodowych koncernów energetycznych podpisali memorandum w sprawie powołania spółki joint venture w ramach projektu AGRI, zakładającego…
Analizy | | Marta Szpala
Ze względu na priorytetowe znaczenie integracji europejskiej dla rządu serbskiego będzie się on starał w najbliższym okresie unikać konfrontacyjnej retoryki wobec Kosowa i pozorować chęć dialogu z rządem w Prisztinie. Nie oznacza to jednak…
Analizy |
Ministerstwa rolnictwa Rumunii i Mołdawii oraz przedstawiciele biznesu obu krajów uzgodnili na początku września, że Rumunia pięciokrotnie zwiększy import mołdawskich owoców (głównie jabłek i winogron). Decyzja ta ma ważny wymiar…
Analizy |
9 września Światowe Forum Gospodarcze opublikowało doroczny ranking konkurencyjności gospodarek, w którym Słowacja zajęła 60. miejsce wśród 139 badanych krajów. Zestawienie wskazuje na znaczny spadek konkurencyjności słowackiej gospodarki…
Analizy |
Podczas posiedzenia zarządu CDU 9 września Erika Steinbach, posłanka CDU i szefowa Związku Wypędzonych (BdV) wywołała oburzenie swoich kolegów, sugerując, że napaść Niemiec na Polskę została sprowokowana przez Polaków. W trakcie Dnia…
Analizy |
Kanclerz Niemiec Angela Merkel 6 września złożyła wizytę na Litwie. Wilno wiązało z nią spore nadzieje: spodziewano się poparcia Niemiec dla polityki energetycznej Litwy, szczególnie starań o zintegrowanie rynku energetycznego państw…
Analizy |
8 września węgierskie Ministerstwo Rozwoju poinformowało o negocjacjach z władzami Rosji w sprawie wykupu od Surgutnieftiegaz ponad 21% udziałów koncernu MOL. Budapeszt zapowiada jednocześnie dążenie do zwiększenia państwowej obecności we…
Analizy |
7 września minister gospodarki RFN Rainer Brüderle ogłosił na dorocznym spotkaniu niemieckich ambasadorów plan utworzenia jesienią br. państwowej Agencji ds. Surowców (RA). Zadaniem nowej instytucji będzie dostarczanie informacji i analiz…
Analizy |
7 września prezydent Vaclav Klaus pierwszy raz od siedmiu lat wystąpił przed czeską Izbą Poselską. W przemówieniu poparł plany reformy finansów publicznych proponowane przez centroprawicowy rząd i wezwał posłów do osłabienia pozycji Sądu…