Analizy

Postęp w rozmowach Gazprom – CNPC

11 lutego przedstawiciel Gazpromexportu poinformował, że Gazprom i chiński koncern CNPC uzgodniły parametry ilościowe oraz mechanizm kształtowania ceny rosyjskiego gazu, który ma być eksportowany do Chin. Jest to kolejny krok w toczących się od 2004 roku rosyjsko-chińskich negocjacjach. Wciąż brak jednak porozumienia stron w sprawie cen surowca i ustaleń w kwestii udziału Chin w finansowaniu infrastruktury transportowej. Informacja przekazana przez Gazprom ma znaczenie głównie medialne i jest najprawdopodobniej jednym z argumentów Moskwy na rzecz zmiany, coraz trudniejszych dla rosyjskiego koncernu, warunków obecności na europejskim rynku gazowym. 
Koncerny Gazprom i CNPC uzgodniły formułę ceny opartą na tzw. Japanese Crude Cocktail (JCC) – japońskich notowaniach cen ropy i produktów naftowych. Według obecnych planów, 30-letni kontrakt, którego podpisanie zapowiada Gazprom na połowę 2011 roku, dopuszcza możliwość renegocjacji warunków co trzy lata. Ok. 30 mld m3 gazu rocznie z Syberii Zachodniej płynęłoby do zachodniej części Chin gazociągiem Ałtaj (planowany termin uruchomienia – rok 2015). Gazprom, podobnie jak CNPC, ocenia zapotrzebowanie rynku chińskiego na gaz w 2020 roku na 300–400 mld m3. Informacja o przeznaczeniu dla Chin gazu z Syberii Zachodniej – głównej bazy surowca dla Europy – jest adresowana głównie do UE. Ma to stanowić argument w negocjacjach Gazpromu z kontrahentami europejskimi o warunkach dostaw na – jedyny dotąd i coraz trudniejszy dla Rosji – rynek Europy. Symptomatyczne też, że argument ten pojawia się tuż przed wprowadzeniem na rynku unijnym regulacji antymonopolowych (tzw. III Pakiet zacznie obowiązywać od 3 marca br.), pogarszających w ocenie Gazpromu warunki jego funkcjonowania w UE. Jednocześnie informacja o postępie rozmów z CNCP jest także wyraźnym sygnałem wobec innych rosyjskich koncernów, że Gazprom nie zamierza rezygnować ze swojego monopolu eksportowego. Od kilku lat o możliwość samodzielnego eksportu gazu do Chin ubiegają się Rosnieft', ŁUKoil i TNK-BP. <epa>