11 - 20 z 4245
Analizy | | Michał Bogusz
15 listopada na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w San Francisco doszło do spotkania przewodniczącego Xi Jinpinga i prezydenta Joego Bidena.
Analizy | | Michał Kędzierski, Sebastian Płóciennik
15 listopada Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) za niezgodne z niemiecką ustawą zasadniczą uznał przeniesienie niewykorzystanych środków pochodzących z długu zaciągniętego na poczet walki z pandemicznym kryzysem gospodarczym do…
Analizy | | Jakub Graca, Witold Rodkiewicz
Od kilku dni Finlandia mierzy się ze zwiększoną liczbą osób wnioskujących o azyl po przekroczeniu granicy od strony rosyjskiej na przejściach na południowym jej odcinku. Większość tych migrantów to obywatele państw trzecich nieposiadający…
Analizy | | Sławomir Matuszak
9 listopada Rada Najwyższa przyjęła ustawę o budżecie państwa na 2024 r. Przewiduje ona wydatki w wysokości 3,35 bln hrywien (ok. 92,6 mld dolarów), z których ponad połowa (1,69 bln hrywien, tj. 46,7 mld dolarów) ma zostać przeznaczona na…
Analizy | | Kamil Frymark
10 listopada Bundestag po raz pierwszy w historii przyjął ustawę o finansowaniu fundacji powiązanych z partiami politycznymi. Regulacje uzyskały poparcie wszystkich klubów parlamentarnych oprócz AfD, której Fundacja Desideriusa Erasmusa…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Siły rosyjskie osiągnęły nieznaczne postępy na południowo-wschodnich obrzeżach Awdijiwki oraz po zachodniej stronie linii kolejowej na północ od tego miasta (w rejonie miejscowości Stepowe). Najeźdźcy wkroczyli także do Kliszczijiwki na…
Analizy | | Filip Rudnik, Iwona Wiśniewska
2 listopada Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA poinformowało o rozszerzeniu listy sankcyjnej o 37 osób fizycznych i 200 firm – przede wszystkim z Rosji, ale także ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z…
Analizy | | Marcin Popławski
W dniach 1–2 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron, któremu towarzyszyło kilkudziesięcioro przedstawicieli wielkiego biznesu francuskiego, złożył oficjalne wizyty w Kazachstanie i Uzbekistanie. W ich trakcie podpisano deklaracje…
Analizy | | Zespół OSW
8 listopada Komisja Europejska (KE) przedstawiła raporty oceniające stan przygotowania państw aspirujących do członkostwa do reform i ich postępy w tym zakresie. Po raz pierwszy opublikowano dokumenty dotyczące Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Siły agresora osiągnęły nieznaczne postępy w rejonie Awdijiwki, zawężając szerokość pasa łączącego miasto z terenami kontrolowanymi przez obrońców do 6–8 km. Przesuwają się też na północny i południowy zachód od Bachmutu, gdzie według…