1 - 10 z 4247
Analizy | | Andrzej Sadecki
Węgry otwarcie grożą zawetowaniem decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej (RE) w dniach 14–15 grudnia oraz blokują unijne decyzje w sprawie wsparcia finansowego i wojskowego dla…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Na początku grudnia siły rosyjskie wyparły obrońców z południowo-zachodniej części Marjinki. Większość miasta, które w dotychczasowych walkach zostało całkowicie zniszczone, znajduje się obecnie pod kontrolą agresora. Ukraińcy utrzymują…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
29 listopada wojska rosyjskie zajęły graniczącą z Bachmutem od zachodu miejscowość Chromowe, której nie zdołały opanować wiosną, kiedy zajmowały miasto. Poszerzyły też kontrolowany obszar w rejonie położonego na północny zachód od Bachmutu…
Analizy | | Jakub Ber, Piotr Żochowski
Warunki pogodowe wpłynęły na znaczne obniżenie aktywności walczących stron. W piątek 24 listopada we wschodniej i południowej Ukrainie nastąpiła odwilż (temperatura przekroczyła gdzieniegdzie 10 stopni), w wyniku której pola i…
Analizy | | Kamil Frymark
Od 16 października na granicach RFN z Polską, Czechami i Szwajcarią prowadzone są stałe wyrywkowe kontrole. Przedłużono również obowiązujące od 2015 r. kontrole na granicy z Austrią. Z informacji opublikowanych w „Welt am Sonntag” (26.11)…
Analizy | | Sebastian Płóciennik
Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK) z 15 listopada podważył metody finansowania wydatków rządu federalnego, a tym samym zmusił partie koalicyjne do poszukiwania dróg wyjścia z trudnej sytuacji. Nieuniknione jest ponowne…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Pogarszające się warunki pogodowe na froncie ograniczyły działania zaczepne obu stron, niemniej lokalnie wciąż podejmują one próby przełamania obrony przeciwnika. Siły rosyjskie poczyniły kolejne postępy w południowo-wschodniej części…
Analizy | | Marcin Popławski
8 listopada Maksat Babajew, szef państwowego koncernu Turkmengaz, oraz minister energetyki Iraku Ziad Ali Fadel podpisali protokół o bazowych komercyjnych warunkach dwustronnej umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego. Według upublicznionych…
Analizy | | Michał Kędzierski
10 listopada Bundestag przyjął nowelizację ustawy o gospodarce energetycznej (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), której jedną z głównych części były regulacje dotyczące planowania i zatwierdzania tzw. bazowej sieci wodorowej (Wasserstoff-…
Analizy | | Jakub Ber, Piotr Żochowski, Jacek Tarociński
Areną najcięższych walk były okolice Awdijiwki, gdzie Rosjanie konsekwentnie dążą do wyjścia na tyły broniącego się zgrupowania ukraińskiego. Ich ataki skupione były na północnym skrzydle Ukraińców, wzdłuż linii kolejowej pomiędzy…