1 - 10 z 509
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Pierwsze szacunki Rosstatu pokazują spadek PKB Rosji w I kwartale 2023 r. o 1,9% r/r, choć wcześniej Centralny Bank Rosji (CBR) ocenił go na 2,3%. Należy przy tym przypomnieć, że do publikowanych w Rosji statystyk trzeba podchodzić z dużym…
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota
Unia Europejska przetrwała ostatnią zimę w zaskakująco efektywny sposób. Pomimo trwającego kryzysu gazowego i wojny energetycznej Rosji z Zachodem nie wystąpiły niedobory surowca ani konieczność jego racjonowania. Wynikało to z jednej…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski
Wraz z nasileniem od sierpnia 2020 r. polityki represji wobec społeczeństwa reżim białoruski za jedne z priorytetów polityki wewnętrznej uznał radykalną przebudowę systemu edukacji oraz zaostrzenie kontroli nad szkolnictwem. Szczególnej…
Komentarze OSW | | Jacek Tarociński, Andrzej Wilk
Skala wsparcia militarnego, jakiego udzielają państwa szeroko pojętego Zachodu walczącej z rosyjską inwazją Ukrainie, jest bezprecedensowa. W trakcie trwającej od ponad roku pełnoskalowej wojny zmianom ulegały nie tylko dostawy uzbrojenia…
Komentarze OSW | | Adam Michalski
14 maja w Turcji odbędą się połączone wybory prezydenckie i parlamentarne. O przedłużenie sprawowanych od 21 lat rządów ubiega się Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), której przewodniczy prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Jej głównym…
Komentarze OSW | | Jakub Ber
Rosyjska organizacja najemnicza znana jako Grupa Wagnera została zaangażowana na froncie dopiero w kwietniu 2022 r., kiedy okazało się, że regularna armia jest niezdolna do przełamania ukraińskiej obrony w Donbasie. W maju i czerwcu…
Komentarze OSW | | Michał Kędzierski
Agresja Rosji na Ukrainę i wynikający z niej upadek koncepcji sojuszu energetycznego z Moskwą stały się katalizatorem zmiany podejścia Niemiec do tworzenia infrastruktury do importu LNG. Aby trwale uniezależnić się od dostaw z Rosji,…
Komentarze OSW | | Sebastian Płóciennik, Lidia Gibadło
Wśród tegorocznych podróży zagranicznych kanclerza Olafa Scholza wyróżnia się lutowa wizyta w Indiach. Oprócz wymiaru politycznego miała ona też istotne znaczenie gospodarcze – szefowi niemieckiego rządu towarzyszyli menedżerowie koncernów…
Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża
29 marca upłynął termin opuszczenia ławry Peczerskiej w Kijowie przez przedstawicieli Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM), którzy przebywali tam na podstawie umowy bezterminowej dzierżawy. O jej…
Komentarze OSW | | Zespół OSW
31 marca opublikowany został wspólny list premierów Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji oraz prezydenta Bułgarii do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dotyczący przeciwdziałania negatywnym skutkom zwiększenia importu…