1 - 10 z 25
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Kamil Kłysiński
23 marca Rada UE zdecydowała o rozszerzeniu sankcji wobec Białorusi. Do listy 232 osób objętych zakazem wjazdu na terytorium UE dodano 12 nazwisk, w tym dwóch znaczących białoruskich biznesmenów, podejrzewanych o finansowe wspieranie…
Analizy | | Artur Ciechanowicz
20 marca w Berlinie na zaproszenie szefa niemieckiej dyplomacji Guido Westerwellego spotkało się dziewięciu europejskich ministrów spraw zagranicznych. Jak zastrzega niemiecki resort spraw zagranicznych, spotkanie miało nieformalny i…
Analizy | | Konrad Popławski
Niemiecki rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu oraz zaktualizowane plany wydatków na lata 2012–2016. Niemcy zamierzają już w 2014 roku dotrzymać reguły „hamulca budżetowego”, która zobowiązuje ich do utrzymywania deficytu…
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
Postępującą profesjonalizację Sił Zbrojnych FR należy traktować jako przejaw świadomego dążenia, wymuszonego w pierwszym rzędzie ogólnoświatowymi trendami. Rosja byłaby w stanie utrzymać armię o deklarowanej liczebności 1 mln żołnierzy,…
Analizy | | Wojciech Konończuk, Sławomir Matuszak
Mołdawia i Ukraina przystępując odpowiednio w maju 2010 roku i lutym 2011 roku do Wspólnoty Energetycznej zobowiązały się do przyjęcia i wdrożenia szeregu unijnych dyrektyw związanych z sektorem gazu, energii elektrycznej, energetyki…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Przepustowość systemu, po jego uruchomieniu w trybie roboczym, wyniesie początkowo 30 mln ton surowca rocznie. Zakończenie drugiego etapu prac, pierwotnie planowane na grudzień 2013 roku, powinno zwiększyć moc przesyłową BTS-2 do 38 mln…
Analizy | | Wojciech Górecki
Szczegółowe kompetencje pełnomocników nie zostały podane, wiadomo jedynie, że będą oni m.in. kontrolować przepływ rosyjskich środków budżetowych do parapaństw. We wszystkich trzech parapaństwach rosyjska pomoc stanowi znaczną część…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
19 marca nastąpił przełom w trwającym prawie miesiąc kryzysie w centroprawicowej koalicji rządzącej na Litwie. Gdy groził jej rozpad, z inicjatywy prezydent Dalii Grybauskaitė doszło do kompromisu pomiędzy liderami skłóconych ugrupowań…
Analizy | | Jakub Groszkowski
15 marca premier Petr Nečas przyznał, że Czechy do czerwca wstrzymają się z wnioskowaniem do Komisji Europejskiej o wypłacanie środków przyznanych w ramach polityki spójności, które wydawane są w ramach systemu programów operacyjnych.
Analizy | | Konrad Mazur, Konrad Popławski
14 marca cztery największe koncerny działające na niemieckim rynku energii: E.ON, RWE, EnBW, Vattenfall (produkujące 89% prądu na niemieckim rynku) ogłosiły wyniki finansowe za rok 2011. Vattenfall poniósł straty w wysokości 2,6 mld euro…