1 - 1 z 1
Analizy | | Artur Ciechanowicz

30 lipca Hans-Peter Friedrich (CSU), minister spraw wewnętrznych RFN zwolnił całe kierownictwo policji federalnej (Bundespolizei), instytucji powstałej w 2005 roku z przemianowania Straży Granicznej (Bundesgrenzschutz) i odpowiedzialnej…