1 - 10 z 25
Analizy | | Wojciech Konończuk, Sławomir Matuszak
Mołdawia i Ukraina przystępując odpowiednio w maju 2010 roku i lutym 2011 roku do Wspólnoty Energetycznej zobowiązały się do przyjęcia i wdrożenia szeregu unijnych dyrektyw związanych z sektorem gazu, energii elektrycznej,…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Przepustowość systemu, po jego uruchomieniu w trybie roboczym, wyniesie początkowo 30 mln ton surowca rocznie. Zakończenie drugiego etapu prac, pierwotnie planowane na grudzień 2013 roku, powinno zwiększyć moc przesyłową BTS-2 do 38…
Analizy | | Wojciech Górecki
Szczegółowe kompetencje pełnomocników nie zostały podane, wiadomo jedynie, że będą oni m.in. kontrolować przepływ rosyjskich środków budżetowych do parapaństw. We wszystkich trzech parapaństwach rosyjska pomoc stanowi znaczną część…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Kamil Kłysiński
23 marca Rada UE zdecydowała o rozszerzeniu sankcji wobec Białorusi. Do listy 232 osób objętych zakazem wjazdu na terytorium UE dodano 12 nazwisk, w tym dwóch znaczących białoruskich biznesmenów, podejrzewanych o finansowe…
Analizy | | Artur Ciechanowicz

20 marca w Berlinie na zaproszenie szefa niemieckiej dyplomacji Guido Westerwellego spotkało się dziewięciu europejskich ministrów spraw zagranicznych. Jak zastrzega niemiecki resort spraw zagranicznych, spotkanie miało nieformalny i…

Analizy | | Konrad Popławski

Niemiecki rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu oraz zaktualizowane plany wydatków na lata 2012–2016. Niemcy zamierzają już w 2014 roku dotrzymać reguły „hamulca budżetowego”, która zobowiązuje ich do utrzymywania…

Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
Postępującą profesjonalizację Sił Zbrojnych FR należy traktować jako przejaw świadomego dążenia, wymuszonego w pierwszym rzędzie ogólnoświatowymi trendami. Rosja byłaby w stanie utrzymać armię o deklarowanej liczebności 1 mln…
Analizy | | Józef Lang, Marek Matusiak, Krzysztof Strachota
W perspektywie najbliższych dwóch lat rola regionu dla Zachodu znacząco wzrasta – Azja Centralna wchodzi w okres szczytowej koniunktury związanej z misją w Afganistanie, ale także dojrzewa do poważnych zmian geopolitycznych, jakie…
Analizy | | Marcin Kaczmarski
14 marca minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potwierdził gotowość Rosji do udostępnienia NATO lotniska w Uljanowsku dla tranzytu tzw. ładunków niebojowych (których definicja jest elastyczna i w praktyce ustalana przez…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Będący w opozycji komuniści odmówili zaakceptowania legalności wyboru, mimo uznania go 19 marca przez Sąd Konstytucyjny i wezwali społeczeństwo do nieposłuszeństwa obywatelskiego. W dniu wyborów partia komunistyczna zorganizowała w…