1 - 10 z 24
Analizy | | Maria Domańska
Nowy akt prawny wpisuje się w coraz bardziej represyjną politykę rosyjskich władz na arenie wewnętrznej.
Analizy | | Szymon Ananicz
Wysoka stawka wyborów zaostrza walkę pomiędzy AKP a pozostałymi partiami, stymuluje napięcia i pogłębia podziały w społeczeństwie.
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Jakub Groszkowski
Słowacja nie ma szans na utrzymanie tradycyjnej roli jednokierunkowej autostrady dla rosyjskiego gazu na zachód Europy.
Punkt widzenia | | Marek Matusiak
Od objęcia władzy przez AKP w Turcji nastąpiła wymiana elit, faktyczna zmiana systemu politycznego oraz redefinicja tożsamości państwa.
Analizy | | Kamil Frymark
Przychylność RFN dla systemu kwot jest nowym elementem w niemieckiej polityce azylowej. Dotychczas Berlin był mu przeciwny.
Analizy | | Marta Szpala
Na obecnym etapie próba kompromisowego rozwiązania kryzysu politycznego wydaje się mało prawdopodobna.
Analizy | | Józef Lang
Rosja próbuje wykorzystać strach centralnoazjatyckich liderów przed atakiem islamskich radykałów z Afganistanu do zwiększenia swoich wpływów w regionie.
Analizy | | Tadeusz Iwański
Kijów naciska na zewnętrznych kredytodawców, by zgodzili się na restrukturyzację i częściowe umorzenie długów.
Analizy | | Jan Strzelecki
W ostatnich tygodniach ma miejsce natężenie rosyjskich działań dyplomatycznych w sprawie Ukrainy.
Komentarze OSW | | Maria Domańska
Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji miały szczególny charakter ze względu na specyficzny kontekst międzynarodowy i wewnątrzrosyjski, jaki im towarzyszył.